SALE

GRUPA I – KRASNALE

Do I grupy chodzą dzieci 3-letnie. Są one pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli, których wspiera pomoc i woźna. Profesjonalizm pracowników sprawia, że panująca atmosfera zapewnia dzieciom nie tylko poczucie

GRUPA II – MISIE

Do grupy II chodzą dzieci 3,4-letnie. Jest to grupa mieszana. W pracy dydaktycznej nauczycielki wykorzystują programy: „Zanim będę uczniem – czterolatek w przedszkolu” oraz „Dziecięcą matematykę”. Zajęcia są wzbogacane wplataniem elementów Pedagogiki Zabawy oraz Metody Denissona. Dzieci poprzez zabawę uczą się pozytywnych zachowań oraz zasad współdziałania w grupie. Poznając dziecięcą literaturę rozwijają wyobraźnię. Wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, które pobudzają twórczą wyobraźnię i pomysłowość.

GRUPA III – SMERFY

Do grupy III chodzą dzieci 4, 5- letnie. Jest to grupa mieszana pod względem wiekowym. Realizowany jest program „Zanim będę uczniem – Przedszkole pięciolatka”. Oprócz tego pracujemy z dziećmi w oparciu o „Dziecięcą matematykę” oraz elementy metod: M. Montesorii, J. Majchrzak. Pedagogiki Zabawy, muzykoterapii i bajkoterapii. W zabawach i zajęciach duży nacisk kładziemy na kształcenie uwagi u dzieci. Ma to bowiem duże znaczenie dla osiągnięcia sukcesów w późniejszej nauce szkolnej, w tym nauce czytania, pisania i liczenia. Naszym zadaniem jest tak pokierować rozwojem dziecka, aby odczuwało potrzebę podejmowania wysiłku, pracy w skupieniu i osiągania zamierzonego celu. Dużo miejsca w pracy z grupą przeznaczamy na stworzenie warunków do uczenia się samodzielności i rozwijania inicjatywy.

GRUPA IV – KOTY

Do grupy tej uczęszczają dzieci 5- letnie. Programy realizowane w grupie to: „Zanim będę uczniem – Przedszkole pięciolatka”, „Dziecięca matematyka”. Sala zajęć jest miejscem przystosowanym do stwarzania takich sytuacji edukacyjnych, które poprzez zabawę stymulują rozwój dziecka na najwyższym poziomie. Do wyposażenia sali należą różnego rodzaju kąciki zainteresowań budzące w dziecku ciekawość i pozwalające odkrywać prawdziwe pasje.

Są to:
kącik teatralny
kącik plastyczny
kącik multimedialny
kącik przyrodniczy
kącik gier
kącik matematyczny.