PLAN DNIA

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, integrujące grupę
8:00 – 8:45 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia indywidualne lub grupowe działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka, praca z dzieckiem 3zdanym, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.
8:45 – 9:00 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania.
9:00 – 9:30 Śniadanie.
9:30 – 9:50 Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, zadania zespołowe z całą grupą.
9:50 – 10:20 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
10:20 – 10:40 Czynności higieniczne, II śniadanie – owoce.
10:40 – 11:45 Czynności samoobsługowe, pobyt w ogrodzie – zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:45 – 12:00 Czynności samoobsługowe – rozbieranie się. Przygotowanie się do obiadu – czynności porządkowo-higieniczne.
12:00 – 12:30 Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu dożywiania się.
12:30 – 14:30 Odpoczynek po obiedzie – leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela, bajek z płyt CD.
14:30 – 15:00 Czynności samoobsługowe i porządkowo-higieniczne. Podwieczorek.
15:00 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci do domu. Zajęcia dodatkowe: plastyczno-techniczne, tematyczne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia indywidualne lub zajęcia w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci. Zabawy ruchowe i dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami.