PŁATNOŚCI

Opłata za żywienie

* Imię i nazwisko dziecka
* żywienie za miesiąc (wpisać miesiąc) + kwota (wpisać kwotę)
Opłata za żywienie pobierana jest z góry.
Nr konta: 16 1030 1508 0000 0005 5071 8154

Darowizna dla Kobielskiej 55a

* Imię i nazwisko dziecka
* Darowizna w miesiącu (wpisać miesiąc ) + kwota (wpisać kwotę)
Nr konta 13 1030 1508 0000 0005 5071 8111

Darowizna dla Kobielskiej 15

* Imię i nazwisko dziecka
* Darowizna
w miesiącu (wpisać miesiąc ) + kwota (wpisać kwotę)
NR KONTA : 38 1030 1508 0000 0005 5071 8146